Możesz nam także pomagać przekazując na naszą rzecz darowizny rzeczowe np. papier do ksero, tonery, środki czystości, zabawki itd. Przekazane przez Ciebie przedmioty będą wykorzystywane w pracy bezpośredniej z naszymi beneficjentami lub w pracach biura koordynującego działania Przedszkola SYNAPSIS. Każda darowizna rzeczowa pozwala nam zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć wydatki na pomoc bezpośrednią dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom.