Wpłać darowiznę bezpośrednio na nasze konto w banku BZ WBK

BZ WBK 38 1090 2851 0000 0001 0587 5315
Przedszkole SYNAPSIS
ul. Siemieńskiego 21
02-106 Warszawa
Tytuł: Darowizna na rzecz Przedszkola SYNAPSIS