Co roku w kwietniu oraz maju w naszym przedszkolu rozpoczyna się rekrutacja na kolejny rok szkolny.

Edukacja przedszkolna jest ważnym etapem w życiu dziecka. Wybór miejsca, które będzie wspierało rozwój dziecka jest niełatwym zadaniem dla rodziców. Wybór właściwego miejsca dla dziecka z autyzmem, często okazuje się szczególnie trudny. Potrzebuje ono odpowiednich warunków i dostosowanego otoczenia, aby w pełni korzystać z propozycji edukacyjnych placówki.

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS jest placówką w pełni dostosowaną do potrzeb dziecka z autyzmem. Zapewniamy indywidualizację procesu nauczania pod względem doboru metod i treści, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w małych grupach prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i terapeutyczną.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat (w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 9 roku życia) z diagnozą autyzmu lub Zespołu Aspergera, z terenu Warszawy lub gmin sąsiadujących.

Dokumenty konieczne to:
- kopia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego diagnozę autyzmu lub Zespół Aspergera,
- Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola,
- kopia Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.