Projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez spółkę M Sp. z o. o. w ramach dofinansowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 

0A9298AE 071F 4D3D BDFC AA45F0900F3C

 

Przedszkole zostało zaproszone do współpracy w 2 etapie projektu. Projekt składa się z 4 etapów.

 

Czas trwania: 01.02.2021 - 31.03.2022

 

Cel projektu: założeniem zestawu M-terapia będzie rozwijanie umiejętności poznawczych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dzieci z ryzyka dysleksji oraz u dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia z wykorzystaniem nowego Musiconu oraz podręcznika z aktywnościami terapeutycznymi mają pozwolić na lepsze funkcjonowanie dzieci z problemami w nauce i deficytami rozwojowymi, a w przyszłości na doskonalenie osobowości, talentów i kreatywności uczestników zajęć, uczniów, czy pacjentów. Bazujący na polisensoryczności projekt będzie również wykorzystywał idee nawiązujące m.in. do edukacji poprzez sztukę, muzykoterapii i edukacji włączającej.


Drugi etap projektu zakłada następujące działania:
- prowadzenie zajęć przy użyciu Musiconu
- testowanie nowych elementów zestawu M-terapia (w tym nowych nakładek na Musicon, elementów dodatkowych, scenariuszy zajęć)
- notowanie swoich obserwacji na specjalnie przygotowanych arkuszach (scheduła obserwacyjna)
- wypełnianie ankiet oraz udział w zbiorowej dyskusji


Koordynatorka projektu:

Paulina Wiśniewska 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

———————————————————————————

 

Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z autyzmem oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej – wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności

 

Fundacja SYNAPSIS realizuje projekt: „Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z autyzmem oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej – wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności” od 1 lutego 2018 r. do końca stycznia 2019 r., który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Projekt będzie realizowany na terenie Przedszkola SYNAPSIS, mieszczącego się przy ul. Siemińskiego 21 w Warszawie.

 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (osoby z autyzmem- OzA). Celami szczegółowymi są poprawa funkcjonowania dzieci z autyzmem i zwiększenie ich samodzielności poprzez realizację wysokospecjalistycznych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 

W ramach realizacji projektu zamierzamy osiągnąć następujące efekty u 17 dzieci objętych wsparciem:

  1. poprawić umiejętności komunikowania się
  2. poprawić funkcjonowanie w zakresie umiejętności samoobsługi
  3. wesprzeć rozwój sensomotoryczny
  4. wesprzeć umiejętności samodzielnego uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych
  5. rozwinąć umiejętności niezbędne do adekwatnego funkcjonowania w sytuacjach życia codziennego.

 

W ramach projektu przewidywane są następujące zajęcia dla dzieci:

  1. zajęcia z zakresu arteterapii
  2. zajęcia usprawniające komunikowanie się dla dzieci z autyzmem „Komunikuję się i mówię”
  3. zajęcia z zakresu stymulacji polisensorycznej dla dzieci z autyzmem
  4. zajęcia z zakresu terapii ręki
  5. dodatkowo będzie zapewniona opieka psychologa.

 

Projekt przewiduje również rozbudowę placu zabaw poprzez zbudowanie ścieżki polisensorycznej polegającej na postawieniu naturalnych instrumentów muzycznych.


Całkowita wartość projektu wynosi 238 850 zł zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej ma wartość 191 080 zł.

logotypy projektu