W Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS realizowany jest autorski program wychowania przedszkolnego dla dzieci z autyzmem, który został napisany przez nauczycielki i terapeutki z naszego przedszkola: Joannę Latosińską-Kulasek, Natalię Prostko, Ewelinę Gomołę, Anitę Kowalik, Paulinę Wiśniewską, Joannę Golec oraz Paulinę Zawadzką.

Treści zawarte w programie przekazywane są podczas zajęć grupowych, indywidualnie lub w parach, jak również podczas swobodnej i zorganizowanej zabawy, spacerów i wycieczek nawiązujących do realizowanych treści programowych, uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola oraz wszystkich sytuacji samoobsługowych rozwijających samodzielność dziecka. Dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera cele zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne. Poza przyjętym rocznym programem wychowania przedszkolnego, nauczyciele opracowują także miesięczne plany edukacyjno – terapeutyczne dla prowadzonej grupy, w których szczegółowo przedstawiają cele i sposoby ich realizacji z poszczególnych obszarów rozwoju przewidziane na najbliższy miesiąc.