Do przedszkola uczęszczają dzieci z diagnozą autyzmu oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole przewidziane jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat z obszaru Warszawy i okolic. W przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 9 roku życia.

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz poziomu funkcjonowania. Liczba dzieci w oddziale, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem oraz z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji z 21.05.01r. (załącznik 1 do Rozporządzenia, § 5, ust.4, pkt.7), nie przekracza 4. Przedszkole przewidziane jest dla 28 dzieci z autyzmem, zgrupowanych w 7 oddziałach. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole mieści się w samodzielnym budynku na warszawskiej Ochocie przy ul. Siemieńskiego 21. Placówka o powierzchni ok. 500 m kw. jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci z autyzmem – w salach obowiązuje minimalizm, brak jest ostrych kolorów i wzorzystych materiałów, pomoce dydaktyczne są schowane w szafkach. Taka aranżacja przestrzeni pozwala dziecku na pełniejsze korzystanie z zajęć oraz lepszy kontakt z nauczycielami i rówieśnikami.