Dyrektor:
Marta Jakubowska

Terapeuci:
Volha Hurnevich, Natalia Prostko, Paulina Wiśniewska, Anna Najmiec, Paulina Ugorowska, Dominika Ulanowska, Anna Polewiak, Maria Czarnecka, Monika Chachulska, Monika Martyniuk, Marta Kalata, Zuzanna Fidurska, Marta Ćmil

Terapeuci wspomagający:

Anna Wojtasik, Agnieszka Ludwa, Aleksandra Kołatek

Terapeuci integracji sensorycznej:

Ewa Szustakowska, Magdalena Biela

Logopedzi:
Karolina Jaczyńska, Magdalena Przybułek

Konsultant ds.komunikacji:

Angelika Łasocha

Psycholog:

Sylwester Krzywicki

Specjalista ds. administracji i biura

Martyna Luchcińska

Pracownik administracyjno-techniczny
Andrzej Kanabus