Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:
- z dotacji oświatowej z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy
- z opłat rodziców/opiekunów (w ramach działalności statutowej odpłatnej)
- z darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Przed uruchomieniem placówki Fundacja SYNAPSIS wraz z Parlamentarną Grupą ds. Autyzmu doprowadziły do zwiększenia subwencji oświatowej dla przedszkolaków z autyzmem. Zmiany dotyczące zwiększonej subwencji znajdują się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007. (Dz. U. z 2006 r., Nr 246, poz. 1799). Rozporządzenie to weszło w życie od 1 stycznia 2007 r. i od tego momentu subwencja dla przedszkolaków z autyzmem jest 9,5 razy większa niż na dzieci zdrowe. W poprzednich latach subwencja ta była cztery razy niższa.