Autyzm jest biologicznie uwarunkowanym zaburzeniem rozwojowym, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się i porozumiewaniu oraz w kontaktach społecznych. Jest zjawiskiem złożonym i trudnym do zdefiniowania. Osoby z autyzmem inaczej odbierają obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk. Często są nadwrażliwe na hałas, światło i zapach. Przejawiają zmniejszoną wrażliwość na ból. Mają trudności z klasycznym okazywaniem emocji i budowaniem więzi. Po trzecim roku życia zaburzenia gwałtownie się pogłębiają i w późniejszym życiu wykluczają dziecko z prawidłowego społecznego funkcjonowania.

Szacuje się, iż w Polsce żyje około 20 000 dzieci z autyzmem. Zdecydowana większość z nich jest pozbawiona profesjonalnej opieki. Pod opieką ambulatoryjną Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem przy ul. Ondraszka 3 jest 300 dzieci, w tym ok. 100 pochodzi z terenu Warszawy.