Sprawdź aktualności szkoleniowe Fundacji SYNAPSIS. Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu: terapii i edukacji dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie podstawowym i specjalistycznym, aktywizacji zawodowej osób dorosłych z autyzmem, pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób z autyzmem.