Poradniki nie tylko dla rodzin opisują prawa rodziców do różnorodnych form pomocy, świadczeń i uprawnień. Informacje zawarte w poradnikach są przydatne nie tylko dla rodziców, ale także dla doradców, pracowników socjalnych i innych osób wspierających rodziny wychowujące osoby z autyzmem.