Informatory dla rodziców osób z autyzmem, to opracowania w PDF systematyzujące wg. województw następujące obszary treściowe:

  • świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne,
  • pomoc oferowana w ramach systemu edukacji,
  • wsparcie oferowane w ramach pomocy społecznej,
  • świadczenia socjalne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • orzekanie o niepełnosprawności,
  • dofinansowanie ze środków PFRON,
  • wsparcie dorosłych osób z autyzmem,
  • działalność organizacji pozarządowych.