Przydatne linki

Informatory dla rodziców osób z autyzmem, to opracowania w PDF systematyzujące wg. województw następujące obszary treściowe:

  • świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne,
  • pomoc oferowana w ramach systemu edukacji,
  • wsparcie oferowane w ramach pomocy społecznej,
  • świadczenia socjalne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • orzekanie o niepełnosprawności,
  • dofinansowanie ze środków PFRON,
  • wsparcie dorosłych osób z autyzmem,
  • działalność organizacji pozarządowych.

Poradniki nie tylko dla rodzin opisują prawa rodziców do różnorodnych form pomocy, świadczeń i uprawnień. Informacje zawarte w poradnikach są przydatne nie tylko dla rodziców, ale także dla doradców, pracowników socjalnych i innych osób wspierających rodziny wychowujące osoby z autyzmem.

Sprawdź aktualności szkoleniowe Fundacji SYNAPSIS. Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu: terapii i edukacji dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie podstawowym i specjalistycznym, aktywizacji zawodowej osób dorosłych z autyzmem, pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób z autyzmem.

Forum "Autyzm w Polsce". Znajdź odpowiedzi na swoje pytania, dyskutuj z innymi na temat sytuacji osób z autyzmem w Polsce.