sala sii 185x165

Od kwietnia w naszym przedszkolu zwolni się jedno miejsce w grupie 3-4latków. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do naszego przedszkola niezbędnych dokumentów potrzebnych do rekrutacji: zaświadczenia lekarskiego potwierdzające diagnozę autyzmu lub Zespołu Aspergera, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, którą mogą Państwo pobrać ze strony internetowej http://przedszkolesynapsis.pl/o-przedszkolu/dokument