Aktualności

Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia usprawniające motorykę małą. Zajęcia nakierowane są na ogólny rozwój ręki, współpracę dwóch rąk, usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Prowadzone w atmosferze zabawy będą dużą atrakcją i wsparciem dla dziecka.

Nasz 

 

                                                                                                                                                                                                  czeka na Ciebie :)

Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS zatrudni nauczyciela mianowanego od 1 lipca 2018 roku na ½ etatu.

Wymagania:

- ukończone studia z oligofrenopedagogiki i/lub pracy z dziećmi z autyzmem

- ukończone studia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- przygotowanie pedagogiczne