Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Obejmuje specjalistyczną opieką również osoby z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne wraz domem treningowym dla dorosłych, oraz ośrodek informacyjno-prawny. Fundacja SYNAPSIS jest organizacją pożytku publicznego.

www.synapsis.org.pl
www.fb.com/fundacja.synapsis
www.youtube.com/fundacjasynapsis
www.twitter.com/fsynapsis
www.instagram.com/fundacjasynapsis